30 mai 2024

Rezumatul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)

Introducere: PMUD Avrig 2024-2064 este un document strategic ce acoperă aria administrativ-teritorială a orașului Avrig. Documentul este elaborat pentru a planifica și adapta dezvoltarea infrastructurii de transport, necesitând studii de fezabilitate, avizare și proiecte tehnice pentru investițiile propuse.

Scopul și Contextul: Scopul PMUD este de a îmbunătăți mobilitatea urbană pentru a satisface necesitățile de transport ale cetățenilor și companiilor, contribuind la calitatea vieții și atingerea obiectivelor europene privind eficiența energetică și protecția mediului. Planul se aliniază cu legislația națională și strategia de dezvoltare teritorială peri-urbană/metropolitană.

Zona de Studii: Zona de studiu include teritoriul administrativ al orașului Avrig și Valea Mare, cu o populație de 12.534 locuitori. Avrig, situat în județul Sibiu, are legături importante cu municipiul Sibiu și alte localități din împrejurimi.

Obiective Strategice:

  1. Accesibilitate: Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la transportul public.
  2. Siguranță și Securitate: Îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate persoanele implicate în mobilitate.
  3. Mediu: Reducerea poluării aerului și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie.
  4. Eficiență Economică: Ameliorarea performanței și eficacității transportului.
  5. Calitatea Mediului Urban: Promovarea atractivității și îmbunătățirea calității vieții în mediul urban.

Componentele PMUD:

  • Analiza Situației Existente: Include contextul socio-economic, rețeaua stradală, transportul public și privat, mijloacele alternative de mobilitate și managementul traficului.
  • Model de Transport: Definirea și colectarea datelor pentru dezvoltarea rețelei de transport și prognoze.
  • Evaluarea Impactului Actual: Eficiența economică, impactul asupra mediului, accesibilitate, siguranță și calitatea vieții.
  • Viziunea de Dezvoltare: Selecția proiectelor și direcțiile de acțiune pentru infrastructura de transport, operațiuni și organizare.
  • Monitorizarea Implementării: Proceduri de evaluare și identificarea actorilor responsabili.

Finanțare și Implementare: PMUD Avrig este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene, subliniind importanța unei mobilități durabile. Implementarea planului necesită o abordare integrată și cooperarea între autorități, cetățeni și alte părți interesate.

PMUD Avrig reprezintă un pas crucial pentru dezvoltarea durabilă a orașului, îmbunătățind calitatea vieții și protejând mediul. Acesta promovează un transport urban eficient, ecologic și accesibil, contribuind la o comunitate sănătoasă și prietenoasă cu mediul înconjurător.

Comments are closed.