27 mai 2024

Nouă proiecte de hotărâre pe agenda ședinței Consiliului Local Avrig

Înaintea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie, Consiliul Local al orașului Avrig se va reuni pentru ultima ședință ordinară miercuri, 29 mai, începând cu ora 14:00, în sala de ședințe a Primăriei Avrig.

Ordinea de zi și proiectele propuse

Conform dispoziției de convocare, ordinea de zi cuprinde nouă proiecte de hotărâre, toate inițiate de primarul Avrigului, Adrian Dumitru David. Printre cele mai importante inițiative ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării se numără:

  1. Aprobarea bilanțului contabil: Se va discuta și aproba bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, datele informative, precum și repartizarea profitului net al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Izvorul Florii” RA Avrig, structura silvică privată a Consiliului Local Avrig.
  2. Finanțarea activităților sportive și culturale: Vor fi analizate și aprobate finanțările pentru activitățile sportive și cultural-artistice desfășurate în cursul anului 2024 de Asociația Club Sportiv „Fotbal Club Avrig” și Asociația Culturală „Purtata Avrigului”.
  3. Implementarea etapei a II-a a proiectului de îmbunătățire a calității vieții în Mârșa: Se va discuta implementarea etapei a II-a a proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației din localitatea Mârșa, orașul Avrig”, în cadrul programului Regiunii Centru aferent perioadei de programare 2021 – 2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare și cheltuieli neeligibile.
  4. Desfășurarea evenimentului „Ziua Copilului care Protejează Mediul”: Se va aproba desfășurarea evenimentului „Ziua Copilului care Protejează Mediul” (ediția 2024).
  5. Vânzarea prin licitație publică a unui imobil: Se va discuta vânzarea prin licitație publică a unui imobil teren înscris în CF nr. 112027 Avrig, situat în orașul Avrig, sat Mârșa, strada Uzinei, FN.
  6. Prelungirea duratei unor contracte de închiriere: Vor fi analizate și aprobate prelungirile duratei unor contracte de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuință din proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Avrig.

Impactul ședinței asupra comunității

Aceste proiecte de hotărâre reflectă prioritățile și preocupările actuale ale Consiliului Local Avrig, cu un accent deosebit pe dezvoltarea comunitară, susținerea activităților sportive și culturale, precum și pe îmbunătățirea infrastructurii și calității vieții locuitorilor. Deciziile luate în cadrul acestei ședințe vor avea un impact direct asupra comunității din Avrig și vor influența direcția viitoarelor inițiative locale.

Participarea activă a cetățenilor și implicarea lor în procesul decizional sunt esențiale pentru asigurarea unei guvernări locale transparente și eficiente. Consiliul Local Avrig încurajează locuitorii să rămână informați și implicați în viața comunității lor.

Sursa foto: tribuna.ro

Comments are closed.